5 Ağustos 2009 Çarşamba

Oyunlar tehlikeli albayım!

Hüsamettin Bey çevresindeki eşyaya dikkatle baktı;Mütercim Arif haklı diye düşündü.İnsan mevcudiyetinin eşyaya ihtiyacı yoktu; fakat eşyanın ademi mevcudiyeti halinde,insan mevcudiyeti ve fikriyatı da tehlikeye giriyordu.Mütercim Arif eşya ve insan münasebeti üzerinde çok düşünmüştü.Kıymet verilen bir insanın ademi mevcudiyetine ,eşya ile mevzu bahis insan arasında kurulacak bir münasebetle tahammül mümkündür derdi.Bu münasebeti müsbet bir şekilde ifade edememekle beraber ,esasta insan ile onun hatırasının bir ahenk içinde olduğuna inanırdı.

Hiç yorum yok: